Laatste versie: 16 december 2009

Dit document is een LaTeX file van 108 pagina's met veel formules op natuurkundig gebied.

Een lijst met aanvullingen en verbeteringen is beschikbaar.

Downloadmogelijkheden

 1. fysica.zip: een gezipte Nederlandstalige LaTeX file (Ongeveer 100kb).
 2. physics.tex: een Engelstalige LaTeX file (Ongeveer 310kb).
 3. physics.zip: een gezipte Engelstalige LaTeX file (Ongeveer 100kb).
 4. Postscript file: een gezipte Nederlandstalige Postscript file (Ongeveer 394kb).
 5. Postscript file: een gezipte Engelstalige Postscript file (Ongeveer 384kb).
 6. fysica.pdf: een Nederlandstalige PDF file (783kb).
 7. fysica-hyperref.pdf: een Nederlandstalige PDF file met bookmarks (855kb).
 8. physics.pdf: een Engelstalige PDF file (776kb).
 9. physics-hyperref.pdf: een Engelstalige PDF file met bookmarks (844kb).
 10. Home: Klik hier om naar mijn homepage terug te gaan.

Fysisch Formularium - Inhoud

De inhoudsopgave van het Fysisch Formularium is hieronder weergegeven:
  Natuurconstanten                        1

1. Mechanica                            2
  1.1 Puntkinematica in een vast stelsel             2
    1.1.1 Definities                      2
    1.1.2 Poolco\"ordinaten                   2
  1.2 Relatieve beweging                     2
  1.3 Puntdynamica in een vast stelsel              2
    1.3.1 Kracht, impuls(moment), energie            2
    1.3.2 Conservatief krachtveld                3
    1.3.3 Gravitatie                      3
    1.3.4 Baanvergelijkingen                  3
       De vergelijkingen van Kepler             4
    1.3.5 De viriaalstelling                  4
  1.4 Puntdynamica in een bewegend stelsel            4
    1.4.1 Schijnkrachten                    4
    1.4.2 Tensorvorm                      5
  1.5 Dynamica van massapuntverzamelingen             5
    1.5.1 Het massamiddelpunt                  5
    1.5.2 Botsingen                       6
  1.6 Dynamica van starre lichamen                6
    1.6.1 Traagheidsmoment                   6
    1.6.2 Hoofdassen                      6
    1.6.3 Tijdafhankelijkheid                  6
  1.7 Variatierekening, Hamilton en Lagrange mechanica      6
    1.7.1 Variatierekening                   7
    1.7.2 Hamiltonmechanica                   7
    1.7.3 Beweging om evenwicht, linearisatie          7
    1.7.4 Faseruimte, stelling van Liouville          8
    1.7.5 Genererende functies                 8

2. Elektriciteit & Magnetisme                   9
  2.1 De Maxwell vergelijkingen                  9
  2.2 Kracht en potentiaal                    9
  2.3 IJktransformaties                      10
  2.4 Energie van het elektromagnetische veld           10
  2.5 Elektromagnetische golven                  10
    2.5.1 Elektromagnetische golven in vacu\"um         10
    2.5.2 Elektromagnetische golven in materie         11
  2.6 Multipolen                         11
  2.7 Elektrische stromen                     11
  2.8 Ontpolariserend veld                    12
  2.9 Mengsels van materialen                   12
3. Relativiteitstheorie                      13
  3.1 De speciale relativiteitstheorie              13
    3.1.1 De Lorentztransformatie                13
    3.1.2 Rood en blauw verschuiving              14
    3.1.3 De energie-impuls tensor en de veldtensor       14
  3.2 De algemene relativiteitstheorie              14
    3.2.1 Riemannse meetkunde, de Einstein tensor        14
    3.2.2 Het lijnelement                    15
    3.2.3 Planeetbanen en de periheliumverschuiving       16
    3.2.4 De baan van een foton                 17
    3.2.5 Gravitatiegolven                   17
    3.2.6 Kosmologie                      17

4. Trillingen                           18
  4.1 Harmonische trillingen                   18
  4.2 Mechanische trillingen                   18
  4.3 Elektrische trillingen                   19
  4.4 Golfgedrag in lange leidingen                19
  4.5 Gekoppelde kringen en transformatoren            19
  4.6 Slingers                          19

5. Golven                             20
  5.1 De golfvergelijking                     20
  5.2 Oplossingen van de golfvergelijking             20
    5.2.1 Vlakke golven                     20
    5.2.2 Sferische golven                   21
    5.2.3 Cylindrische golven                  21
    5.2.4 De algemene oplossing in 1 dimensie          21
  5.3 De stationaire fasemethode                 21
  5.4 Greense functies voor het beginwaardenprobleem       22
  5.5 Golfpijpen en trilholten                  22
  5.6 Niet-lineaire golfvergelijkingen              23

6. Optica                             24
  6.1 Lichtbreking                        24
  6.2 Paraxiale geometrische optica                24
    6.2.1 Lenzen                        24
    6.2.2 Spiegels                       25
    6.2.3 Hoofdvlakken                     25
    6.2.4 Vergroting                      25
  6.3 Matrixmethoden                       26
  6.4 Afbeeldingsfouten                      26
  6.5 Reflectie en transmissie                  26
  6.6 Polarisatie                         27
  6.7 Prisma's en dispersie                    28
  6.8 Diffractie                         28
  6.9 Bijzondere optische effecten                29
  6.10 De Fabry-Perot interferometer               29

7. Statistische fysica                       30
  7.1 Vrijheidsgraden                       30
  7.2 De energieverdelingsfunctie                 30
  7.3 Druk op een wand                      31
  7.4 De toestandsvergelijking                  31
  7.5 Botsingen tussen moleculen                 32
  7.6 Wisselwerking tussen moleculen               32

8. Thermodynamica                         33
  8.1 Mathematische inleiding                   33
  8.2 Definities                         33
  8.3 Soortelijke warmte                     33
  8.4 De 3 hoofdwetten                      34
  8.5 Toestandsfuncties en Maxwellrelaties            34
  8.6 Processen                          35
  8.7 Maximale arbeid                       36
  8.8 Fase-overgangen                       36
  8.9 Thermodynamische potentiaal                 37
  8.10 Ideale mengsels                      37
  8.11 Voorwaarden voor evenwicht                 38
  8.12 Statistische basis voor de thermodynamica         38
  8.13 Toepassingen op andere systemen              38

9. Transportfysica                         39
  9.1 Mathematische inleiding                   39
  9.2 De behoudswetten                      39
  9.3 De vergelijkingen van Bernoulli               41
  9.4 Karakterisering van stromingen door dimensieloze getallen  41
  9.5 Buisstromingen                       42
  9.6 Potentiaaltheorie                      43
  9.7 Grenslagen                         43
    9.7.1 Stromingsgrenslagen                  43
    9.7.2 Temperatuur grenslagen                44
  9.8 Warmtegeleiding                       44
  9.9 Turbulentie                         44
  9.10 Zelforganisatie                      44

10. Quantummechanica                        45
  10.1 Inleiding tot de quantummechnica              45
    10.1.1 Zwarte straling                   45
    10.1.2 Comptoneffect                    45
    10.1.3 Elektronen diffractie                45
  10.2 Golffuncties                        45
  10.3 Operatoren in de quantummechanica             45
  10.4 Het onzekerheidsprincipe                  46
  10.5 De Schr\:odingervergelijking                46
  10.6 Pariteit                          46
  10.7 Het tunneleffect                      47
  10.8 De harmonische oscillator                 47
  10.9 Impulsmoment                        47
  10.10 Spin                           48
  10.11 Het Dirac formalisme                   48
  10.12 Atoomfysica                        49
  10.12.1 Oplossingen                       49
  10.12.2 Eigenwaardevergelijkingen                49
  10.12.3 Spin-baan wisselwerking                 49
  10.12.4 Selectieregels                     50
  10.13 Wisselwerking met het elektromagnetische veld       50
  10.14 Storingsrekening                     50
    10.14.1 Tijdonafhankelijke storingsrekening        50
  10.14.2 Tijdafhankelijke storingsrekening            51
  10.15 Meer deeltjes systemen                  51
     10.15.1 Algemeen                     51
     10.15.2 Moleculen                     52
  10.16 Quantumstatistiek                     52

11. Plasmafysica                          54
  11.1 Basisbegrippen                       54
  11.2 Transport                         54
  11.3 Elastische botsingen                    55
    11.3.1 Algemeen                      55
    11.3.2 De Coulomb interactie                56
  11.3.3 De ge\"{\i}nduceerde dipool interactie          56
  11.3.4 Het massamiddelpuntssysteem               56
  11.3.5 Verstrooiing van licht                  56
  11.4 Thermodynamisch evenwicht en reversibiliteit        57
  11.5 Inelastische botsingen                   57
    11.5.1 Typen botsingen                   57
    11.5.2 Werkzame doorsneden                 58
  11.6 Straling                          58
  11.7 De Boltzmann transport vergelijking            59
  11.8 Botsings-stralings modellen                60
  11.9 Golven in plasma's                     60

12. Vaste stoffysica                        62
  12.1 Kristalstructuur                      62
  12.2 Bindingen                         62
  12.3 Roostertrillingen                     63
    12.3.1 Rooster met \'e\'en soort atomen          63
    12.3.2 Rooster met twee soorten atomen           63
    12.3.3 Fononen                       63
    12.3.4 Soortelijke warmte                 64
  12.4 Magnetisch veld in een vaste stof             65
    12.4.1 Diamagnetisme                    65
    12.4.2 Paramagnetisme                   65
    12.4.3 Ferromagnetisme                   65
  12.5 Het vrije-elektronen Fermi gas               66
    12.5.1 Soortelijke warmte                 66
    12.5.2 Elektrische geleiding                66
    12.5.3 Het Hall-effect                   66
    12.5.4 Thermische geleiding                67
  12.6 Energiebanden                       67
  12.7 Halfgeleiders                       67
  12.8 Supergeleiders                       68
    12.8.1 Beschrijving                    68
    12.8.2 Het Josephson effect                69
    12.8.3 Fluxquantisatie in een supergeleidende ring     69
    12.8.4 Macroscopische quantuminterferentie         69
    12.8.5 De London vergelijking               70
    12.8.6 Het BCS-model                    70

13. Groepentheorie                         71
  13.1 Het begrip groep                      71
    13.1.1 Definitie van een groep               71
    13.1.2 Het herordeningstheorema              71
    13.1.3 Geconjugeerde elementen, subgroepen en klassen   71
    13.1.4 Isomorfie en homomorfie; representaties       72
    13.1.5 Reducibele en irreducibele representaties      72
  13.2 Het orthogonaliteitstheorema                72
    13.2.1 Het lemma van Schur                 72
    13.2.2 Het orthogonaliteitstheorema            72
    13.2.3 Karakter                      73
  13.3 De relatie met de quantummechanica             73
    13.3.1 Representaties, energieniveaus en ontaarding    73
    13.3.2 Opheffing van ontaarding door storing        73
    13.3.3 Het construeren van een basisfunctie        74
    13.3.4 Het direct product van representaties        74
    13.3.5 Clebsch-Gordan co\"effici\"enten          74
    13.3.6 Symmetrische transformaties van operatoren,
        irreducibele tensoroperatoren            75
    13.3.7 Het Wigner-Eckart theorema             75
  13.4 Continue groepen                      75
    13.4.1 De 3-dimensionale translatiegroep          76
    13.4.2 De 3-dimensionale rotatiegroep           76
    13.4.3 Eigenschappen van continue groepen         76
  13.5 De groep SO(3)                       77
  13.6 Toepassing in de quantummechanica             78
    13.6.1 Vectormodel voor samenstellen van impulsmomenten  78
    13.6.2 Irreducibele tensoroperatoren, matrixelementen en
        selectieregels                   78
        Enkele voorbeelden van het gedrag van operatoren
        onder SO(3)                     78
        Selectieregels voor dipoolovergangen        79
        Land\'e -formule voor anomale Zeemansplitsing    79
  13.7 Toepassing in de elementaire deeltjes fysica        79

14. Kernfysica                           81
  14.1 Kernkrachten                        81
  14.2 De vorm van de atoomkern                  82
  14.3 Radioactief verval                     82
  14.4 Verstrooiing en kernreacties                83
    14.4.1 Kinetisch model                   83
    14.4.2 Quantummechanisch model voor n-p verstrooiing    83
    14.4.3 Energie en impulsbehoud bij kernreacties      84
  14.5 Stralingsdosimetrie                    84

15. Quantumveldentheorie & Deeltjesfysica             85
  15.1 Creatie en annihilatie operatoren             85
  15.2 Klassieke en quantumvelden                 85
  15.3 Het interactie beeld                    86
  15.4 Re\"eel scalair veld in het interactie beeld        86
  15.5 Geladen spin-0 deeltjes, ladingsbehoud           87
  15.6 Veldfuncties voor spin-1/2 deeltjes            87
  15.7 Quantisatie van een spin-1/2 veld             88
  15.8 Quantisatie van het elektromagnetische veld        89
  15.9 Wisselwerkende velden, S-matrix              89
  15.10 Divergenties en renormalisatie              90
  15.11 Classificatie van elementaire deeltjes          90
  15.12 P en CP-schending                     92
  15.13 Het standaardmodel                    93
     15.13.1 De elektrozwakke theorie             93
     15.13.2 Spontane symmetriebreking: het Higgs mechanisme  94
     15.13.3 De quantumchromodynamica             94
  15.14 Padintegralen                       95
  15.15 Unificatie en quantumgravitatie              95

16. Astrofysica                          96
  16.1 Afstandsbepaling                      96
  16.2 Lichtsterkte en magnituden                 96
  16.3 Straling en steratmosferen                 97
  16.4 Steropbouw en evolutie                   97
  16.5 Energieproductie in sterren                98

De Nabla operator                         99
Het SI eenhedenstelsel                      100